Natuurlijk Fleur
Bisschopweg 76
6741 XC Lunteren

0318-486676
info@natuurlijkfleur.nl

content image

Schildklier

Meer dan een miljoen mensen lijden aan een schilklierprobleem

Bij vrouwen 7 keer zovaak als bij mannen

Bij een kwart is depressie gediagnosticeerd

Bij ongeveer 7% van de vrouwen kan er kort na de bevalling tijdelijk sprake zijn van een verstoorde

Schildklierwerking.

T3 is het actieve schilklierhormoon heeft vitamineA afhankelijke receptoren op DNA nivo.

Het beinvloed   1 aanmaak van mitichondrien(energie-centrales

2 cholesterolstofwisseling

3 warmteproductie

4 de werkzaamheid van isuline,glucagon,adrenaline en groeihormoon (STH)

5 citroenzuurcyclus (proces in de mitochondieen

6 spanning op celwanden

Homeostatisch evenwicht is een enorm belangrijke en bepalende factor voor het al dan niet activeren van regulerende systemen.

Langdurige PH verstoring ,van vocht en mineralenhuishouding of van de bloedsuikerspiegel zorgen

Voor een over-activatie van de schildklier (hyperthyreoidie)

Wordt het chronisch dan gaat het lichaam wat anders regelen.

Bijnieren worden aangezet,Hoge spiegels van drie voorloperhormonen als Cortisol hebben een rem-

mende werking op o.a TSH en de omzetting van T4 in T3 .De verstoring is dan een hypothyreoidie.

Doen je dus niks aan een overfunctie dan wordt het vanzelf een onderfunctie.

Een auto-immuunziekte kan ook het probleem veroorzaken

Hyperethyreoidie tip: stop met geraffineerde en geconcentreerde koolhydraten

           L-Carnitine remt een over activatie op cellulair nivo

Hypothyreoidie        : verstoring PH, tekort aan mineralen, tekort aan vocht. roken, lood, anti-schimmel middelen, amalgaanvullingen verstoren de omzetting van T4 in T3

Gebruik 5x de hoeveelheid vitamine A,veel eiwitten,groente en fruit.

In het algemeen optimaliseer je hem met E,C,B12 en zink.grondstoffen voor schilklierhormoon productie zijn: jodium,selenium,en tyrosine (algen,kelp,paddenstoelen,uien,knoflook,vis)

Tyrosine bronnen: wild,bewogen vis,bewogen vlees.