Natuurlijk Fleur
Bisschopweg 76
6741 XC Lunteren

0318-486676
info@natuurlijkfleur.nl

content image

Voorwaarden

Behandelaar Corine Hannisse heeft de intentie om de gezondheid te verbeteren.

c.q. om gezondheidsklachten te verlichten,te verhelpen of te voorkomen.

Een open en oprecht contact is daarbij essentieel.

Met nadruk wordt gesteld dat alle behandelingen door de behandelaar geen reguliere medische zorg vervangt,mocht deze nodig zijn.

Wij raden aan bij twijfel eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens op consult te komen.

1 a Behandelaar: Corine Hannisse

1b behandelingsovereenkomst: alle door de behandelaar met cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling en/of diagnostisch onderzoek.

1c cliënt: de wederpartij(of diens wettelijke vertegenwoordiger) van behandelaar bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

1d behandeling: een consult aan huis of in directe nabijheid

1e goederen ten behoeve van de cliënt met diens mondelinge overeenstemming en gebruik

met eigen verantwoording en consequenties.

2 afwijkingen van de voorwaarden is slechts van kracht indien de behandelaar daarmee heeft ingestemd.

3 behandelaar kan op elk moment naar aanleiding de behandeling stopzetten.Gemaakte kosten tot stopzetten kunnen in rekening worden gebracht.

4 Afspraken tot 24 uur of korter voor de betreffende afspraak die zijn afgezegd kunnen door de behandelaar in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

5 Betalingen kunnen contant geschieden.

5 betalingen op factuur dienen te geschieden conform de wettelijk gestelde eisen.

6 Behandelaar geeft geen garantie op geleverde diensten welke in de praktijk of op de plek van behandeling zijn uitgevoerd.Op producten zijn de voorwaarden geldig welke door betreffende leveranciers zijn vastgesteld.